Kategoria: Prawo kosmetyczne

Rejestracja kosmetyków – wymagania prawne

Obowiązkowa rejestracja kosmetyków dotyczy wszystkich kosmetyków udostępnianych na rynku europejskim. Podstawowym dokumentem określającym obowiązki producentów i dystrybutorów kosmetyków jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. Dodatkowo, kraje członkowskie UE wprowadziły własne przepisy doprecyzowujące. W Polsce jest to ustawa z dnia 4...

Dobre praktyki produkcyjne (GMP) w manufakturze kosmetyków

Jednym z obowiązków, jakie spoczywają na wszystkich Producentach kosmetyków, jest zapewnienie produkcji zgodnej z przyjętymi w zakładzie dobrymi praktykami (ang. Good Manufacturing Practice, GMP). Wzorem dobrych praktyk w przemyśle kosmetycznym jest norma ISO 22716. Dobre praktyki produkcyjne to zbiór zasad, które określają przebieg wszystkich procesów związanych z produkcją, m.in....